دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

Category: رویدادهای مهم

کمپین کارستان شایستگان نور

کمپین کارستان شایستگان نور

کمپین کارستان شایستگان نور : امسال هم با کمپین کارستان شایستگان نور برای شما فعالیتهای متنوعی را در نظر گرفته ایم تا از تابستان خود به خوبی استفاده کنید

ادامه »
کارنامه تحلیلی ماهانه

کارنامه تحلیلی ماهانه

کارنامه تحلیلی ماهانه: در پایان هر ماه در نرم افزار کارسنج به دانش آموزان کارنامه تحلیلی دروس مختلف ارائه می شود

ادامه »