دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

فضــا و امکــانــات

سعی دبیرستان شایستگان نور بر این است تا در کنار آموزش اصولی و بنیادین دانش آموزان در کلاسهای درس ، برای آنها فضایی سرشار از آرامش و امکانات لازم برای آموزش هر چه عمیق تر را فراهم نماید

برخی از امکانات دبیرستان بدین شرح می باشد:

کلاســهای درس

فضای متناسب با تعداد دانش آموزان هر کلاس
سیستم کامپیوتر مجهز به تخته های هوشمند و اینترنت

آزمایشــگاه

ازمایشگاه مجهز برای انجام آزمایشهای دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی و کمک به درک مفاهیم عملی کتاب علوم

کتابخـــانه

فضای مناسب برای مطالعه فردی و گروهی دانش آموزان
وجود بانک کتاب در زمینه های مختلف
جایگاه های کتاب در مکان های مختلف مدرسه

سایت کامپیوتـــر و رباتیـــک:

سایت مجهز کامپیوتر برای ساعات آموزش کامپیوتر
میز مخصوص رباتیک جهت استفاده در ساعات کلاسهای پژوهشی

امکانات ورزشـــــی

وجود وسایل متنوع برای ورزش دانش آموزان در فیلدهای مختلف در ساعات تربیت بدنی
فوتبال دستی ، میز پینگ پنگ ، شطرنج و ...

نمازخـــــانه

برگزاری مراسم مذهبی و نماز جماعت

سالنهای غذاخوری ، اجتماعات و مطالعه:

وجود صندلی ماساژ برای استفاده دانش آموزان در زنگهای تفریح
کمدهای اختصاصی هر دانش آموز