دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

افتــــخارات دانش آموزان

افتخار آفرینان شایستگان نور در سالهای جاری:

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برگزیده 

باران آهنگران / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

فرنیا داناییان / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

آوا خودکار و صبا کلهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

نیایش پوریامهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

آوا خودکار / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

شارینا عقیلی پور / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

آویسا آرزومند / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش زیست فناوری، دست سازه

آوا خودکار و مبینا کلانتر / رتبه برتر – رشته بازی سازی (ساخت بازیهای رایانه ای )

درسا استیری / رتبه برتر – رشته کواسپیس (برنامه نویسی رباتهای امدادگر)

هستی مهدی پور / رتبه اول – رشته موسیقی کمانچه

شـــارینا عقیلی پور .فرنیا داناییان.آویسا آرزومند.نگارقربانی .صبا جعفری و ستایش آوریده / رتبه دوم – رشته فیلم داستانی

نیایش پوریامهر .زهرا عرب.فاطمه دقیقی/ رتبه دوم – رشته مجسمه سازی

زهرا عرب/ رتبه دوم – رشته پته دوزی

هلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته قلم زنی مس

زهـــرا عرب / رتبه برتر – رشته عروسک سازی

نینا خداپرســـت / رتبه برتر – رشته پوستر سازی

آوا خــودکار / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

یاســمین میرزایی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

هلــیا اسدی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

نیـــایش پوریامهر / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

مبینــا آباقـــری / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

شیدا پنــــاهی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

نینا خـــداپرست / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

شـــارینا عقیلی پور / رتبه دوم – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

هلیا خبـــیر / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (پادکست)

مبیــنا آباقــری/ رتبه اول – رشته هنرهای نمایشی (استندآپ)

هلــیا خبــیر/ رتبه دوم – رشته هنرهای نمایشی (مجری گری)

هلــیا اسدی . بــهار نگاری. هســتی مهدی پور/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (فیلم کوتاه)

آرمیـــتا عطایی/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (نماهنگ انیمیشن)

آویســـا آرزومند/ رتبه دوم – رشته هنرهای آوایی (فلوت)

نیایش پوریــامهر . زهرا عرب . فاطمه دقیقی / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (مجسمه سازی)

آوا خودکـــار / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (رنگ روغن)

زهــرا عرب / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پته دوزی)

هلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (قلم زنی مس)

بهــار نگاری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (عکاسی)

هیــلا مشهدی / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پاستل)

بهــار نگاری / رتبه برتر برگزیده

فرنــیا داناییان / رتبه برگزیده

نینا خـــداپرست / رتبه برتر کشوری – رشته کاریکاتور

باران آهنگران / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

صبــا جعفری / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

هلـــیا اسدی / رتبه برگزیده – رشته علوم رایانه

هلـــیا اسدی، فاطمه اسدی و آریانا محمدزاده / رتبه برگزیده – رشته چالش زیست فناوری

هلـــیا اسدی / رتبه برترین – رشته زیست شناسی

آرزو احــسانی . ریحــانه موسوی . رزا پورانی و آناهیتا نیک مرام / رتبه اول (دختران) و رتبه سوم کل – رشته کمیکار لیگ عملکرد 

آریانا حاجی زاده . مائده باقریان . کیمیا مخلصی و آتنا جعفری / بهترین عملکرد – رشته لیگ مسیریاب پیشرفته 

آریانا حاجی زاده / راهیابی به مسابقات رباتیک در سطح جهانی و در کشور روسیه

دایتیا جمیل اهری و نیکا امیدی / رتبه سوم – رشته پژوهش کارگروه مواد و صنایع

آیلار زارعی . نینا خداپرست . پارمیس صفدری و درسا استیری / رتبه سوم – لیگ کمیکار عملکرد

نینــا خداپرست / رتبه برگزیده – رشته نقاشی

باران رضا زاده / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی

نیوشا رحیمی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

سارا مهدوی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

پانیذ بدیعی/ رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

یاس نویدی / رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

هلیا علیمی / رتبه سوم – رشته نقاشی با پاستل

تیم شایستـــگان نور 

رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

رتبه سوم – لیگ مسیریاب پیشرفته

رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

نیکا امیدی / رتبه برگزیده 

پرنیان جمالی / رتبه برگزیده 

روژین ارضا / رتبه برگزیده 

نیوشا رحیمی / رتبه برگزیده 

سارا عرب زاده / رتبه برگزیده 

آیلین طارانی / رتبه برگزیده 

فاطمه رضایی / رتبه برگزیده 

آریانا ذوالفقاری / رتبه برگزیده 

نوشین طاعت خو / رتبه برگزیده 

مارال زمانی / رتبه برگزیده 

پروچیستا گلیاری / رتبه برگزیده 

دایتیا جمیل اهری / رتبه برگزیده

حدیث قادری / رتبه برگزیده  

هلیا همایون / رتبه برگزیده

پانیذ جعفری / رتبه برگزیده