دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

افتــــخارات دانش آموزان

افتخار آفرینان شایستگان نور در سالهای جاری:

دبیرستان شایستگان نور هلیا اسدی جوزانی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور باران آهنگران / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور فرنیا داناییان / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور آوا خودکار و صبا کلهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور نیایش پوریامهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور آوا خودکار / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

دبیرستان شایستگان نور شارینا عقیلی پور / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

دبیرستان شایستگان نور آویسا آرزومند / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

دبیرستان شایستگان نور هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش زیست فناوری، دست سازه

دبیرستان شایستگان نور آوا خودکار و مبینا کلانتر / رتبه برتر – رشته بازی سازی (ساخت بازیهای رایانه ای )

دبیرستان شایستگان نور درسا استیری / رتبه برتر – رشته کواسپیس (برنامه نویسی رباتهای امدادگر)

دبیرستان شایستگان نور هستی مهدی پور / رتبه اول – رشته موسیقی کمانچه

دبیرستان شایستگان نورشـــارینا عقیلی پور .فرنیا داناییان.آویسا آرزومند.نگارقربانی .صبا جعفری و ستایش آوریده / رتبه دوم – رشته فیلم داستانی

دبیرستان شایستگان نورنیایش پوریامهر .زهرا عرب.فاطمه دقیقی/ رتبه دوم – رشته مجسمه سازی

دبیرستان شایستگان نورزهرا عرب/ رتبه دوم – رشته پته دوزی

دبیرستان شایستگان نورهلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته قلم زنی مس

دبیرستان شایستگان نور زهـــرا عرب / رتبه برتر – رشته عروسک سازی

دبیرستان شایستگان نور نینا خداپرســـت / رتبه برتر – رشته پوستر سازی

دبیرستان شایستگان نور آوا خــودکار / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نور یاســمین میرزایی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نور هلــیا اسدی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نورنیـــایش پوریامهر / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نورمبینــا آباقـــری / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نورشیدا پنــــاهی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

دبیرستان شایستگان نور نینا خـــداپرست / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

دبیرستان شایستگان نورشـــارینا عقیلی پور / رتبه دوم – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

دبیرستان شایستگان نور هلیا خبـــیر / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (پادکست)

دبیرستان شایستگان نور مبیــنا آباقــری/ رتبه اول – رشته هنرهای نمایشی (استندآپ)

دبیرستان شایستگان نورهلــیا خبــیر/ رتبه دوم – رشته هنرهای نمایشی (مجری گری)

دبیرستان شایستگان نورهلــیا اسدی . بــهار نگاری. هســتی مهدی پور/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (فیلم کوتاه)

دبیرستان شایستگان نورآرمیـــتا عطایی/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (نماهنگ انیمیشن)

دبیرستان شایستگان نورآویســـا آرزومند/ رتبه دوم – رشته هنرهای آوایی (فلوت)

دبیرستان شایستگان نور نیایش پوریــامهر . زهرا عرب . فاطمه دقیقی / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (مجسمه سازی)

دبیرستان شایستگان نور آوا خودکـــار / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (رنگ روغن)

دبیرستان شایستگان نورزهــرا عرب / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پته دوزی)

دبیرستان شایستگان نورهلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (قلم زنی مس)

دبیرستان شایستگان نوربهــار نگاری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (عکاسی)

دبیرستان شایستگان نورهیــلا مشهدی / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پاستل)

دبیرستان شایستگان نور بهــار نگاری / رتبه برتر برگزیده

دبیرستان شایستگان نور فرنــیا داناییان / رتبه برگزیده

دبیرستان شایستگان نور نینا خـــداپرست / رتبه برتر کشوری – رشته کاریکاتور

دبیرستان شایستگان نور باران آهنگران / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

دبیرستان شایستگان نور صبــا جعفری / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

دبیرستان شایستگان نور هلـــیا اسدی / رتبه برگزیده – رشته علوم رایانه

دبیرستان شایستگان نور هلـــیا اسدی، فاطمه اسدی و آریانا محمدزاده / رتبه برگزیده – رشته چالش زیست فناوری

دبیرستان شایستگان نور هلـــیا اسدی / رتبه برترین – رشته زیست شناسی

دبیرستان شایستگان نور آرزو احــسانی . ریحــانه موسوی . رزا پورانی و آناهیتا نیک مرام / رتبه اول (دختران) و رتبه سوم کل – رشته کمیکار لیگ عملکرد 

دبیرستان شایستگان نور آریانا حاجی زاده . مائده باقریان . کیمیا مخلصی و آتنا جعفری / بهترین عملکرد – رشته لیگ مسیریاب پیشرفته 

دبیرستان شایستگان نور آریانا حاجی زاده / راهیابی به مسابقات رباتیک در سطح جهانی و در کشور روسیه

دبیرستان شایستگان نور دایتیا جمیل اهری و نیکا امیدی / رتبه سوم – رشته پژوهش کارگروه مواد و صنایع

دبیرستان شایستگان نور آیلار زارعی . نینا خداپرست . پارمیس صفدری و درسا استیری / رتبه سوم – لیگ کمیکار عملکرد

دبیرستان شایستگان نور نینــا خداپرست / رتبه برگزیده – رشته نقاشی

دبیرستان شایستگان نور باران رضا زاده / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی

دبیرستان شایستگان نور نیوشا رحیمی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

دبیرستان شایستگان نور سارا مهدوی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

دبیرستان شایستگان نورپانیذ بدیعی/ رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

دبیرستان شایستگان نوریاس نویدی / رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

دبیرستان شایستگان نورهلیا علیمی / رتبه سوم – رشته نقاشی با پاستل

تیم شایستـــگان نور 

دبیرستان شایستگان نور رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

دبیرستان شایستگان نوررتبه سوم – لیگ مسیریاب پیشرفته

دبیرستان شایستگان نور رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

دبیرستان شایستگان نور نیکا امیدی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور پرنیان جمالی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور روژین ارضا / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور نیوشا رحیمی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور سارا عرب زاده / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور آیلین طارانی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور فاطمه رضایی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور آریانا ذوالفقاری / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور نوشین طاعت خو / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور مارال زمانی / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور پروچیستا گلیاری / رتبه برگزیده 

دبیرستان شایستگان نور دایتیا جمیل اهری / رتبه برگزیده

دبیرستان شایستگان نور حدیث قادری / رتبه برگزیده  

دبیرستان شایستگان نور هلیا همایون / رتبه برگزیده

دبیرستان شایستگان نور پانیذ جعفری / رتبه برگزیده