دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

افتــــخارات دانش آموزان

افتخار آفرینان شایستگان نور در سالهای جاری:

روناک نصیر نژاد / رتبه برتر استانی / خاطره نویسی

هستی فرجی / رتبه برتر – گرایش گیاهان دارویی

هلیا اسدی / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

آویسا آرزومند – شارینا عقیلی – بهاره حاجی گل – صبا جعفری – سارینا رفیعی – ریحانه علی عسگری / رتبه برتر / ادبیات و علوم انسانی

هستی فرجی / رتبه برتر / گرایش انرژی های نوین

ناروین رحمانی و آوا اسلامی / رتبه برتر / گرایش حمل و نقل

هستی بزرگ زاده و ترانه خواجه سعیدی / رتبه برتر / گرایش حمل و نقل پیشرفته

شمیم قاسم لوبیان / رتبه برتر استان / فیلم کوتاه 

نیلیا شایسته / رتبه برتر استان / پویا نمایی

تارا ترخانی / رتبه برتر استان / نقاشی

هلیا زوارفرد – دیانا مهروانی / رتبه برتر – گرایش زیست فناوری

الینا رمضان نیا – ثنا قائدی – آوا زاهدی شایسته تقدیر / هوش مصنوعی 

مبینا کلانتر / شایسته تقدیر / هوش مصنوعی

هستی فرجی یزدی / رتبه دوم منطقه و اول استان در رشته داستان نویسی 

آویسا آرزومند / رتبه اول منطقه در رشته تکنوازی فلوت 

هستی مهدی پور / رتبه اول منطقه و استان در رشته تکنوازی کمانچه 

سوگل همدانی/ رتبه اول منطقه و استان  در رشته سفالگری 

روژان اخوان / رتبه دوم منطقه در رشته عکاسی

آوا خودکاری/ رتبه سوم منطقه در رشته نستعلیق 

نازنین خداداد/ رتبه سوم منطقه در رشته تصویر سازی 

الناز پالیزدار / رتبه اول منطقه در رشته وبلاگ 

آوا خودکار / رتبه اول منطقه و استان در رشته قلم زنی مس 

فرنیا داناییان / رتبه دوم منطقه در رشته مجسمه سازی  

سارینا رفیعی / رتبه سوم منطقه در رشته مجسمه سازی 

فاطمه پالیز دار / رتبه اول منطقه و استان در رشته نمد مالی

فاطمه اسدی/ رتبه سوم منطقه در رشته نمد مالی

ندا وفایی /رتبه سوم منطقه در رشته نمد مالی

باران آهنگران / رتبه اول منطقه در رشته پته دوزی

بهار نگاری / رتبه دوم منطقه در رشته پته دوزی

شارینا عقلی پور / رتبه سوم منطقه در رشته پته دوزی

یاسمین میرزایی / رتبه سوم منطقه در رشته پته دوزی

نازنین خداداد / رتبه اول منطقه در رشته ویدئو کست

هستی فرجی / رتبه اول منطقه در رشته ویدئو کست

ریحانه علی عسگری و نازنین زینب علامه / رتبه سوم منطقه در رشته ویدئو کست

مهرانا کبیری / رتبه دوم منطقه در رشته پادکست

ملیکا براتی / رتبه سوم منطقه و استان در رشته پادکست

هستی بزرگ زاده / رتبه اول منطقه در رشته پیانو

هانا میرزایی /

رتبه اول منطقه در رشته گیتار

آرتمیس قریبی / رتبه اول منطقه در رشته پویا نمایی

هستی فرجی / رتبه اول منطقه در رشته پویا نمایی

دیانا پرتو / رتبه دوم منطقه در رشته پویا نمایی

نازنین علامه / رتبه دوم منطقه در رشته فیلم داستانی

ریحانه عسگری / رتبه سوم منطقه در رشته انیمیشن

صبا جعفری / رتبه سوم منطقه در رشته انیمیشن

مبینا آباقری / رتبه اول منطقه در رشته قصه گویی

 

هستی مهدی پور/ رتبه برتر منطقه

ستایش آوریده / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا  

هستی بزرگ زاده / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

دیانا مهروانی / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

باران یزدی / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

شارینا عقلی پور / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

مبینا کلانتر / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

باران آهنگران / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

آویسا آرزومند / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

فرنیا داناییان / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

بهاره حاجی گل / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

زهرا عرب / رتبه برتر دستسازه و تولید محتوا 

نازنین زینب علامه / رتبه برگزیده مرحله اول 

فرنیا داناییان / رتبه برگزیده مرحله اول

هلیا اسدی جوزانی و شیده اسدآبادی/ رتبه منتخب کشور

آرمیتا عطایی / رتبه برگزیده کشوری در رشته انیمیشن 

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برگزیده 

باران آهنگران / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

فرنیا داناییان / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

آوا خودکار و صبا کلهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

نیایش پوریامهر / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

آوا خودکار / رتبه برتر – گرایش مسابقات آزمایشگاهی

شارینا عقیلی پور / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

آویسا آرزومند / رتبه برتر – گرایش ادبیات و علوم انسانی

هلیا اسدی جوزانی / رتبه برتر – گرایش زیست فناوری، دست سازه

آوا خودکار و مبینا کلانتر / رتبه برتر – رشته بازی سازی (ساخت بازیهای رایانه ای )

درسا استیری / رتبه برتر – رشته کواسپیس (برنامه نویسی رباتهای امدادگر)

هستی مهدی پور / رتبه اول – رشته موسیقی کمانچه

شـــارینا عقیلی پور .فرنیا داناییان.آویسا آرزومند.نگارقربانی .صبا جعفری و ستایش آوریده / رتبه دوم – رشته فیلم داستانی

نیایش پوریامهر .زهرا عرب.فاطمه دقیقی/ رتبه دوم – رشته مجسمه سازی

زهرا عرب/ رتبه دوم – رشته پته دوزی

هلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته قلم زنی مس

زهـــرا عرب / رتبه برتر – رشته عروسک سازی

نینا خداپرســـت / رتبه برتر – رشته پوستر سازی

آوا خــودکار / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

یاســمین میرزایی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

هلــیا اسدی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

نیـــایش پوریامهر / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

مبینــا آباقـــری / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

شیدا پنــــاهی / رتبه برتر کشوری – رشته پژوهشگر باش

نینا خـــداپرست / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

شـــارینا عقیلی پور / رتبه دوم – رشته رسانه و فضای مجازی (ویدئوکست)

هلیا خبـــیر / رتبه اول – رشته رسانه و فضای مجازی (پادکست)

مبیــنا آباقــری/ رتبه اول – رشته هنرهای نمایشی (استندآپ)

هلــیا خبــیر/ رتبه دوم – رشته هنرهای نمایشی (مجری گری)

هلــیا اسدی . بــهار نگاری. هســتی مهدی پور/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (فیلم کوتاه)

آرمیـــتا عطایی/ شایسته تقدیر – رشته هنرهای نمایشی (نماهنگ انیمیشن)

آویســـا آرزومند/ رتبه دوم – رشته هنرهای آوایی (فلوت)

نیایش پوریــامهر . زهرا عرب . فاطمه دقیقی / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (مجسمه سازی)

آوا خودکـــار / رتبه اول – رشته هنرهای دستی و تجسمی (رنگ روغن)

زهــرا عرب / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پته دوزی)

هلـیـا جعفری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (قلم زنی مس)

بهــار نگاری / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (عکاسی)

هیــلا مشهدی / رتبه دوم – رشته هنرهای دستی و تجسمی (پاستل)

بهــار نگاری / رتبه برتر برگزیده

فرنــیا داناییان / رتبه برگزیده

نینا خـــداپرست / رتبه برتر کشوری – رشته کاریکاتور

باران آهنگران / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

صبــا جعفری / رتبه برتر منطقه – رشته تولید محتوای آموزشی

هلـــیا اسدی / رتبه برگزیده – رشته علوم رایانه

هلـــیا اسدی، فاطمه اسدی و آریانا محمدزاده / رتبه برگزیده – رشته چالش زیست فناوری

هلـــیا اسدی / رتبه برترین – رشته زیست شناسی

آرزو احــسانی . ریحــانه موسوی . رزا پورانی و آناهیتا نیک مرام / رتبه اول (دختران) و رتبه سوم کل – رشته کمیکار لیگ عملکرد 

آریانا حاجی زاده . مائده باقریان . کیمیا مخلصی و آتنا جعفری / بهترین عملکرد – رشته لیگ مسیریاب پیشرفته 

آریانا حاجی زاده / راهیابی به مسابقات رباتیک در سطح جهانی و در کشور روسیه

دایتیا جمیل اهری و نیکا امیدی / رتبه سوم – رشته پژوهش کارگروه مواد و صنایع

آیلار زارعی . نینا خداپرست . پارمیس صفدری و درسا استیری / رتبه سوم – لیگ کمیکار عملکرد

نینــا خداپرست / رتبه برگزیده – رشته نقاشی

باران رضا زاده / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی

نیوشا رحیمی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

سارا مهدوی / رتبه ممتاز – رشته کتابخوانی 

پانیذ بدیعی/ رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

یاس نویدی / رتبه سوم – رشته ویترای نقاشی روی شیشه

هلیا علیمی / رتبه سوم – رشته نقاشی با پاستل

تیم شایستـــگان نور 

رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

رتبه سوم – لیگ مسیریاب پیشرفته

رتبه دوم – لیگ مسیریاب ساده

نیکا امیدی / رتبه برگزیده 

پرنیان جمالی / رتبه برگزیده 

روژین ارضا / رتبه برگزیده 

نیوشا رحیمی / رتبه برگزیده 

سارا عرب زاده / رتبه برگزیده 

آیلین طارانی / رتبه برگزیده 

فاطمه رضایی / رتبه برگزیده 

آریانا ذوالفقاری / رتبه برگزیده 

نوشین طاعت خو / رتبه برگزیده 

مارال زمانی / رتبه برگزیده 

پروچیستا گلیاری / رتبه برگزیده 

دایتیا جمیل اهری / رتبه برگزیده

حدیث قادری / رتبه برگزیده  

هلیا همایون / رتبه برگزیده

پانیذ جعفری / رتبه برگزیده