دبیرستان شایستگان نور

مجتمع آموزشی شایستگان نور متوسطه اول

دخترانه غیردولتی هوشمند

Category: رویدادهای مهم

محاسبات سرعتی

برگزاری کلاس محاسبات سرعتی

شما هم علاقه مند هستید به سرعت نور و بدون کمک ماشین حساب اعداد ۲ رقمی و ۳ رقمی و یا حتی بیشتر را با هم جمع ، تفریق ، ضرب و یا تقسیم کنید و لذت ببرید؟

ادامه »